Vilja träffade Urosch under sista veckan i november.

Stort tycke uppstod och vi ser resultatet av mötet, Z-kullen föddes 2013-01-22
Valparna leveransklara i sista hälften av mars.

Mer information om föräldrarna till Z-kullen 
 

 

U
r
o
s
c
h

 

V
i
l
j
a

 

ATIBOX Champion
UROSCH von der BURG SINGIDUNUM

ZTP, BH, VPG3, IPO1, AD, Körung: B
HD: A, Knän: UA, Hjärta: 0, Spondylos: 1

 

Korad SE UCH
TEAMWORK VIVA LA VIDA MAGICA  / Vilja
 SPH-1 SÖK-1
HD: A, Knän: UA, Hjärta: 0, Spondylos 0